54.159.85.193

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: