34.201.11.27

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: