34.231.247.139

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: