44.192.115.114

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: