3.235.45.196

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: