54.198.216.180

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: