34.232.62.64

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: