44.192.94.86

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: