54.227.97.219

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: