54.225.32.164

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: