44.212.99.208

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: