54.85.57.0

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: