3.236.212.116

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: