18.204.227.117

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: