54.196.46.127

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: