3.216.28.250

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: