34.237.51.159

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: