3.214.224.224

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: