3.85.80.239

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: