54.234.247.118

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: