54.197.177.171

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: