54.224.127.133

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: