54.227.186.112

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: