54.144.82.216

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: