107.22.30.57

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: