54.162.239.233

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: