3.230.143.40

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: